Routebeschrijving

From Gent via E34

Volg richting Anwerpen op de E34

Follow direction Antwerpen on the E34

Neem de afrit naar R2 richting Rotterdam, Haven, Doel

Take the exit to R2 direction Rotterdam, Haven, Doel

Neem de afrit na de Beverentunnel en rijdt tot de verkeerslichten

Take the exit after the Beverentunnel and drive towards the traffic lights

Aan de eerste verkeerslichten links afslaan, aan de tweede verkeerslichten rechtdoor naar Sint-Antoniusweg

At the first traffic lights turn left, at the second traffic lights continu straight on to St. Antioniusweg

Rechts afslaan Molenweg

Turn right Molenweg

Links afslaan - over de spoorweg

Turn left - over the railway

Aan het einde van de weg aan uw rechterkant ziet u Ashland

At the end of the road on your right you will see Ashland

From Brussels via E19

Volg richting Antwerpen op de E19

Follow direction Antwerpen on the E19

Neem afrit nummer 5a richting Brugge, Gent, Haven 1000-2000 

blijf de R1 volgen

Take the exit number 5a direction Brugge, Gent, Haven 1000-2000

follow R1

Volg E34 richting Zelzate/Knokke

Follow E34 direction of Zelzate/Knokke

Neem de tweede afrit naar R2 richting Rotterdam, Haven, Doel

Take the second exit to R2 direction Rotterdam, Haven, Doel

Neem de afrit na de Beverentunnel en rijdt tot de verkeerslichten

Take the exit after the Beverentunnel and drive towards the traffic lights

Aan de eerste verkeerslichten links afslaan, aan de tweede verkeerslichten rechtdoor naar Sint-Antoniusweg

At the first traffic lights turn left, at the second traffic lights continu straight on to St. Antioniusweg

Rechts afslaan Molenweg

Turn right Molenweg

Links afslaan - over de spoorweg

Turn left - over the railway

Aan het einde van de weg aan uw rechterkant ziet u Ashland

At the end of the road on your right you will see Ashland